Home Tags ชนบท

Tag: ชนบท

Chichilianne ชุมชนท่ามกลางขุนเขาบรรยากาศชนบทฝรั่งเศส

ความสวยงามของชุมชน Chichilianne ชุมชนเล็กๆ ในจังหวัด Isère แห่งแคว้น Rhône-Alpes ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ห่างจากเมือง Grenoble มาทางใต้ราว 60 กิโลเมตร ชุมชนที่มีประชากรเพียงไม่กี่ร้อยคนแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบบริเวณเชิงเขา Mont Aiguille ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์
error: Content is protected !!