Home Tags คลาสสิค

Tag: คลาสสิค

Espalion เมืองยุคกลางสุดคลาสสิกแห่งฝรั่งเศส

บรรยากาศสุดคลาสสิกของชุมชน Espalion ชุมชนในขตจังหวัด Aveyron แห่งแคว้น Midi-Pyrénées ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศฝรั่งเศส ชุมชนที่มีชื่อในภาษา Occitan ว่า “Espaliu” แห่งนี้เป็นชุมชนขนาดเล็กริมฝั่งแม่น้ำ Lot โดยมีพื้นที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร

Lower Slaughter อีกหมู่บ้านสุดคลาสสิกในเขต Cotswold แห่งอังกฤษ

บรรยากาศบ้านเรือนในหมู่บ้าน Lower Slaughter หมู่บ้านในเขต Cotswold แห่งแคว้น Gloucestershire ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจากเมือง Stow-on-the-Wold มาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 6.4 กิโลเมตร หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Eye แห่งนี้
error: Content is protected !!