Île aux Cygnes เกาะกลางแม่น้ำ Seine ที่ตั้งของเทพีเสรีภาพแห่งกรุงปารีส

เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักเทพีเสรีภาพอันโด่งดังที่มหานครนิวยอร์คซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองมาช้านาน แต่ความจริงแล้วยังมีเทพีเสรีภาพหน้าตาเหมือนกันเป๊ะอีกแห่งอยู่ที่กรุงปารีส

Statue de la Liberté คือเทพีเสรีภาพที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ตั้งอยู่บน Île aux Cygnes เกาะเล็กๆ ที่เกิดจากการถมเมื่อปี 1827 กลางแม่น้ำ Seine ทางตะวันตกของกรุงปารีส รูปปั้นนี้ได้สร้างจำลองขึ้นในขนาดย่อส่วน 1 ใน 4 จากของจริง โดยชุมชนปารีเซียงในสหรัฐฯ มอบเป็นของขวัญคืนให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีการปฎิวัติฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 1889 หลังจากที่ฝรั่งเศสมอบเทพีเสรีภาพให้แก่สหรัฐฯ ก่อนหน้านั้น 3 ปี

รูปปั้นนี้เป็นฉบับย่อส่วนจากที่นิวยอร์ค โดยมีความสูงแค่ 22 เมตรเท่านั้น ในตอนตั้งรูปปั้นครั้งแรกได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นหอไอเฟล แต่ได้เปลี่ยนมาหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 1937 เพื่อเป็นเกียรติให้แก่สหรัฐฯ ในงานเวิลด์เอ็กซ์โป

พิกัด: Statue de la Liberté map

Statue of Liberty, Paris2

Statue of Liberty, Paris4

Statue of Liberty, Paris3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต