สีสันแห่ง St. John’s เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ซานฟรานฯ แห่งแคนาดา”

ทัศนียภาพอันน่ารื่นรมย์ของเมือง St. John’s เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะ Newfoundland and Labrador เกาะใหญ่ทางตะวันออกสุดของประเทศ Canada

เมืองที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทร Avalon ทางตะวันออกสุดของเกาะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งอังกฤษเป็นผู้ค้นพบ ภายในเขตเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของแคนาดาฝั่งแอตแลนติกนี้ เต็มไปด้วยอาคาร
บ้านเรือนหลากหลายสไตล์ที่เน้นสีสันสดใส ไล่เรียงไปตั้งแต่บ้านเล็กๆ ของชาวประมงที่มีมาตั้งแต่อดีตไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ปัจจุบันเมืองดังกล่าวได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในแถบอเมริกาเป็นอย่างมาก โดยมักถูกนำไปเทียบเคียงกับเมือง San Francisco ของสหรัฐฯ อยู่เป็นประจำ

พิกัด: St. John’s map

St. John’s1

St. John’s4

St. John’s2

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต