Sphinx หินขนาดยักษ์ได้ชื่อว่าเป็น “สฟิงซ์แห่งโรมาเนีย”

ประติมากรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินามว่า Sphinx แห่งเทือกเขา Bucegi (Munţii Bucegi) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเขา Southern Carpathians ด้านใต้ของเมือง Braşov ทางตอนกลางของประเทศ Romania

หินขนาดใหญ่ที่มีความสูง 8 เมตร กว้าง 12 เมตรแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่โล่งในระดับความสูง 2,216 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยถูกถ่ายรูปครั้งแรกเมื่อช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมานี้เอง แต่เป็นด้านหน้าของก้อนหินยักษ์ก้อนนี้ ไม่ใช่ด้านข้างที่มีรูปร่างหน้าตาคล้าย Sphinx จนเป็นที่มาของชื่อซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 1936 แต่อย่างใด โดยทุกวันนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักเดินเขาหลายคนนิยมขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปด้านข้างของก้อนหินยักษ์ก้อนนี้

พิกัด: Sphinx map

sphinx1 sphinx2 sphinx3 sphinx4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต