Solovetsky Monastery สำนักบวชมรดกโลกริมทะเลขาวแห่งรัสเซีย

บรรยากาศอันงดงามราวเทพนิยายของ Solovetsky Monastery (Солове́цкий монасты́рь) สำนักบวชอันยิ่งใหญ่ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสเตียนในแถบรัสซียตอนบน ตั้งอยู่ริมชายฝั่ง Prosperity Bay บนกลุ่มเกาะ Solovetsky (Солове́цкие острова́) ในทะเลขาว ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ Russia

สำนักบวชที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1436 โดยนักบวชนามว่า Zosim of Solovki แห่งนี้ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงหินสูง 8-10 เมตร ภายในมีศาสนสถานสำคัญหลายแห่งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยในระหว่างปี 1926-1939 เคยถูกใช้เป็นค่ายกักกันนักโทษและแรงงานของกองทัพโซเวียตเพราะขึ้นชื่อเรื่องความทุรกันดารและความหนาวเหน็บ

พิกัด: Solovetsky Monastery map

Solovetsky Monastery1 Solovetsky Monastery2 Solovetsky Monastery3 Solovetsky Monastery4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต