Skeleton Coast ชายฝั่งทะเลทรายสุดหฤโหดแห่งนามิเบีย

ความหฤโหดทางธรรมชาติของ Skeleton Coast เขตทะเลทราย Namib ริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตอนบนของประเทศ Namibia ต่อทางใต้ของประเทศ Angola ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา

เขตชายฝั่งที่พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในส่วนของทะเลทราย Namib แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดกว่า 16,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความดูแลของเขตอุทยานแห่งชาติ Skeleton Coast ของทางการนามิเบีย

บริเวณดังกล่าวขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งแบบทะเลทราย แต่กลับมีลมพายุรุนแรงเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งรับลมและมีกระแสน้ำเย็น Benguela ไหลผ่าน โดยชื่อ Skeleton Coast ได้มาจาก John Henry Marsh ที่ประสบเหตุเรืออับปางที่บริเวณดังกล่าวและได้เขียนหนังสือบรรยายถึงความโหดร้ายของธรรมชาติซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 1944 จนมีชื่อเสียงโด่งดังและเรียกกันติดปากจนเป็นชื่อทางการในปัจจุบัน

พิกัด: Skeleton Coast map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต