สุดโรแมนติก…Shaftesbury หมู่บ้านชนบทอังกฤษขนานแท้

บรรยากาศแบบชนบทอังกฤษแท้ๆ แห่งเมือง Shaftesbury ในเขตการปกครอง Dorset ทางใต้ของประเทศ ถนนที่เห็นในภาพนี้คือ Gold Hill Street ถนนที่เป็นทางลาดชันลงไปซึ่งได้ชื่อว่างดงามตามแบบท้องถิ่นและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร

ภาพวิวดังกล่าวมักจะปรากฏอยู่ตามหน้าปกหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของอังกฤษตอนใต้หรือเมืองชนบทของอังกฤษที่น่าสนใจ โดยด้านบนสุดของถนนสายนี้คือโบสถ์ St. Peter’s ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นอาคารเพียงไม่กี่หลังในเมืองที่สร้างขึ้นก่อนศตวรรษที่ 18 และยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน

พิกัด: Shaftesbury map

Shaftesbury2

Shaftesbury3

Shaftesbury4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต