Setenil de las Bodegas มหัศจรรย์เมืองสีขาวแห่งหน้าผาทางใต้ของสเปน

Setenil de las Bodegas คือเมืองมหัศจรรย์แห่งหน้าผาในจังหวัด Cádiz ในแคว้น Andalucia ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปน เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรเพียง 3,000 คนแห่งนี้โดดเด่นจากการที่ชาวเมืองสร้างบ้านเรือนอยู่ภายใต้หินผาแทรกไปตามหุบเขาที่ขนาบไปกับแม่น้ำ Trejo ซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบนี้เกิดจากการที่กระแสน้ำกัดเซาะแนวหินสองข้างทางเป็นระยะเวลานานหลายล้านปีจนเกิดเป็นโพรงลึกยาวไปตามโค้งน้ำ

ลักษณะของชะโงกผาธรรมชาตินี้ นอกจากจะแข็งแรงแล้วยังมีความเย็นจากหินผา ทำให้ห้องหรือบ้านเย็นสบาย โดยเฉพาะการทำห้องเก็บของใต้หินทำให้เก็บผลิตผลทางการเกษตรไว้ได้นานเพราะมีความเย็นเหมือนตู้เย็น เมืองนี้เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี แต่สถาปัตยกรรมที่เป็นอยู่ส่วนมากในปัจจุบันจะมีรูปแบบที่เรียกว่า Andalucian design ที่เป็นอาคารในยุคหลังและทาสีขาวทั้งหมดเพื่อระบายความร้อน

พิกัด: Setenil de las Bodegas map

setenil-de-las-bodegas1 setenil-de-las-bodegas3 setenil-de-las-bodegas4 setenil-de-las-bodegas5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต