“งดงามดั่งความฝัน” คงไม่เกินเลยไปสำหรับ “Semur-en-Auxois”

บรรยากาศเรียบง่ายริมฝั่งแม่น้ำ Armançon และสะพาน Le pont Joly ที่มีฉากหลังเป็นชุมชนเล็กๆ นามว่า Semur-en-Auxois ในเขตจังหวัด Côte-d’Or แห่งแคว้น Burgundy ทางภาคกลางของประเทศฝรั่งเศส คือมนต์เสน่ห์อันตราตรึงของชุมชนแห่งนี้

ชุมชนที่เป็นหนึ่งในเส้นทางของการแข่งขันจักรยานทางไกลชื่อก้องโลกอย่าง Tour de France แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินหน้าผาหินแกรนิตสีชมพู โดยบ้านเรือนส่วนมากสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงยุคกลาง และยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศในอดีตไว้อย่างครบถ้วน สถานที่สำคัญในเขตชุมชน ได้แก่ La Collégiale Notre-Dame มหาวิหารใหญ่ประจำชุมชนซึ่งสร้างขึ้นในสไตล์โกธิคตั้งแต่ปี 1225 รวมทั้งแนวกำแพงเมืองโบราณทั้ง 4 ด้านที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13

พิกัด: Semur-en-Auxois map

Semur-en-Auxois2

Semur-en-Auxois4

Semur-en-Auxois3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต