ขอบฟ้าบรรจบผืนดินที่ Salar de Uyuni ทะเลเกลือสุดเวิ้งว้างแห่งโบลิเวีย

ความเวิ้งว้างแต่งดงามของ Salar de Uyuni หรือ Salar de Tunupa ทะเลสาบเกลือขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในเขตแคว้น Potosí และ Oruro ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ Bolivia ห่างจากกรุง La Paz ราว 185 ไมล์

ทะเลสาบเกลือที่กินพื้นที่ทั้งหมด 10,582 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบซึ่งได้ชื่อว่ามีความเรียบที่สุดในโลกที่ระดับความสูง 3,656 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยคาดว่าเมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อน พื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบน้ำเค็ม แต่การระเหยของเกลือหลายต่อหลายครั้งในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทำให้พื้นที่แปรสภาพเป็นที่ราบซึ่งเต็มไปด้วยเกลือจำนวนมหาศาลเช่นทุกวันนี้

Salar de Uyuni4

Salar de Uyuni2

ปัจจุบันประมาณการว่ามีเกลืออยู่กว่า 10,000 ล้านตัน โดยแต่ละปีโบลิเวียผลิตเกลือจากบริเวณนี้ได้ถึง 25,000 ตัน ส่วนความลึกของทะเลเกลือนั้น นับจากพื้นผิวด้านบนไปยังพื้นผิวโลก พื้นที่ตรงขอบจะมีเกลือลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ส่วนตรงกลางจะมีเกลือลึกประมาณ 6-8 เมตร

พิกัด: Salar de Uyuni map

Salar de Uyuni1

Salar de Uyuni3

Salar de Uyuni6

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต