Saint-Émilion ชุมชนมรดกโลกแหล่งผลิตไวน์คุณภาพชั้นยอดของฝรั่งเศส

บรรยากาศของบ้านเรือนหินโบราณบริเวณเขตเมืองเก่าของชุมชน Saint-Émilion ชุมชนในจังหวัด Gironde เขตแคว้น Aquitaine ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ห่างจากเมืองใหญ่อย่าง Bordeaux ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 35 กิโลเมตร

ชุมชนที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักบวช Émilion ผู้เดินทางมาแสวงบุญและอาศัยอยู่ในถ้ำภายในเขตเมืองเมื่อช่วงศตวรรษที่ 8 โดยเขตเมืองเก่าได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกจากความเก่าขลังทรงคุณค่าของบ้านเรือนสไตล์โรมาเนสก์

ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวยังมีชื่อเสียงจากไร่องุ่นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเพื่อนำมาทำไวน์คุณภาพเยี่ยมซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคโรมันจนถึงทุกวันนี้

พิกัด: Saint-Émilion map

saint-emilion2 saint-emilion3 saint-emilion4 saint-emilion5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต