Saarburg เมืองเล็กๆ ของเยอรมนีที่เต็มเปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ยุคกลาง

วิวในเขตเมือง Saarburg เมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำ Saar ในรัฐ Rhineland-Palatinate ทางตะวันตกของประเทศ Germany ใกล้กับชายแดนประเทศ Luxembourg

เมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 964 แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน โดยมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านกลางเมือง ทำให้บางช่วงของแม่น้ำซาร์จะมีลักษณะเป็นน้ำตกในเมืองซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ของเมืองไปโดยปริยาย ภายในเมือง
ดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานทำระฆังเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศที่เปิดมาตั้งแต่ทศวรรษ 1770 และที่สำคัญคือเป็นโรงงานทำระฆังแห่งเดียวในเยอรมนีที่ผลิตระฆังด้วยทองแดง

พิกัด: Saarburg map

saarburg2 saarburg3 saarburg4 saarburg5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต