Rundāle Palace สวย เรียบ ง่าย..อีกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลัตเวีย

Rundāle Palace หรือ Rundāles pils ตามภาษาท้องถิ่นคือพระราชวังสถาปัตยกรรมแบบบาโรคแห่งเมือง Pilsrundāle ทางใต้ของประเทศ Latvia ใกล้กับชายแดนประเทศ Lithuania โดยห่างจากเมือง Bauska ของลัตเวียไปทางตะวันตกราว 12 กิโลเมตร

ปราสาทที่เริ่มก่อสร้างในทศวรรษ 1730 นี้เป็นผลงานการออกแบบของ Bartolomeo Rastrelli เพื่อเป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของ Ernst Johann von Biron ผู้ปกครองดินแดน Courland ในแถบบอลติก หลังจากเปลี่ยนมือผู้ถือครองมาหลายครั้งหลายหน รวมทั้งได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของลัตเวียในปี 1920 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศ โดยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าชมได้ อีกทั้งยังเป็นที่พักชั่วคราวของบรรดาแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญระดับวีไอพีที่เดินทางมาเยือน

พิกัด: Rundāle Palace map

Rundale Palace3

Rundale Palace6

Rundale Palace5

Rundale Palace4

Rundale Palace2

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต