Røros เมืองทำเหมืองมรดกโลกแห่งนอร์เวย์

บ้านไม้ท่ามกลางบรรยากาศชนบทแบบ Norway ในเขตเมือง Røros หรือ Plassje ในภาษาท้องถิ่น เขตเทศมณฑล Sør-Trøndelag ทางตอนกลางของประเทศ

เมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโกที่รายล้อมด้วยบ้านไม้สไตล์นอร์วีเจียนกว่า 80 หลังแห่งนี้เป็นหนึ่งในสองเมืองของนอร์เวย์ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เป็นเมืองทำเหมืองอย่างแท้จริง โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Bergstaden” ที่มีความหมายว่า “เมืองแห่งเหมือง” นั่นเอง ทุกวันนี้ผู้คนภายในเมืองดังกล่าวก็ยังคงประกอบอาชีพทำเหมืองทองแดงซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 รวมทั้งบ้านเรือนภายในเมืองก็ยังคงรูปแบบของศตวรรษที่ 17 ต่อศตวรรษที่ 18 อย่างสมบูรณ์อีกด้วย

พิกัด: Røros map

roros2 roros3 roros4 roros5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต