รัฐสภาแห่งชาติโรมาเนีย อาคารฝ่ายบริหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก อาคารสำหรับฝ่ายบริหารที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก และอาคารที่หนักที่สุดในโลก คือ รางวัลการันตีถึงความยิ่งใหญ่ของ Palatul Parlamentului หรืออาคารรัฐสภาแห่งชาติโรมาเนีย ณ กรุง Bucharest

Palatul Parlamentului2

รัฐสภาแห่งนี้มีพื้นที่ใช้สอยถึง 340,000 ตารางเมตร กว้าง 270 เมตร ลึก 240 เมตร สูง 86 เมตร ชั้นใต้ดินลึก 92 เมตร และมีห้องทั้งหมด 1,100 ห้อง ออกแบบโดย Anca Petrescu ในสไตล์นีโอคลาสสิก โดยสรรหาวัสดุที่มาจากทั่วประเทศ ประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างหรูหรา จนสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1984 ในสมัยที่โรมาเนียยังปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ทำงานของฝ่ายบริหารและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศให้ทั่วโลกได้เห็น

Palatul Parlamentului3

ปัจจุบันยังคงใช้เป็นสถานที่ทำงานของฝ่ายบริหารมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีกลุ่มคนที่ต้องการให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไปให้หมด เพราะเป็นเหมือนมรดกอันไม่น่าจดจำที่ตกทอดมาจากยุคคอมมิวนิสต์

พิกัด: Parliament of Romania map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต