Roman amphitheater of Thysdrus อดีตโคลอสเซียมอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนแอฟริกา

เศษซากความยิ่งใหญ่อลังการของ Roman amphitheater of Thysdrus อัฒจันทร์รูปครึ่งวงกลมลักษณะคล้าย
โคลอสเซียมแห่งเมือง El Djem หนึ่งในเมืองโรมันโบราณที่สำคัญที่สุดในทวีปแอฟริกาซึ่งตั้งอยู่ในเขตการปกครอง Mahdia ทางตะวันออกของประเทศ Tunisia

อัฒจันทร์ที่มีความจุสูงสุดถึง 35,000 คนแห่งนี้นับเป็นสังเวียนการต่อสู้ระหว่างคนกับสิงโตหรือ Gladiator ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากที่กรุงโรมและเมือง Capua โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณปี 238 ในยุคของจักรพรรดิ Gordian อัฒจันทร์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979 และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองมาจนทุกวันนี้

พิกัด: Roman amphitheater of Thysdrus map

Roman amphitheater of Thysdrus4 - Roman amphitheater of Thysdrus อดีตโคลอสเซียมอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนแอฟริกา

Roman amphitheater of Thysdrus3 - Roman amphitheater of Thysdrus อดีตโคลอสเซียมอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนแอฟริกา

Roman amphitheater of Thysdrus5 - Roman amphitheater of Thysdrus อดีตโคลอสเซียมอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนแอฟริกา

Roman amphitheater of Thysdrus1 - Roman amphitheater of Thysdrus อดีตโคลอสเซียมอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนแอฟริกา

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต