Riquewihr อีกหมู่บ้านน่ารักของแคว้น Alsace แห่งฝรั่งเศส

ในแคว้น Alsace ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสนั้นมีหมู่บ้านน่ารักๆ หลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ Riquewihr หมู่บ้านในเขตจังหวัด Haut-Rhin

หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Colmar เมืองท่องเที่ยวชื่อดังไปทางเหนือประมาณ 11 กิโลเมตรแห่งนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Les Plus Beaux Villages de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยในเขตเมืองเก่าโดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะแคว้นอัลซาซซึ่งไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของแคว้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนจุดเด่นของหมู่บ้านดังกล่าว ได้แก่ หอนาฬิกาที่มีชื่อว่า Dolder Tour ซึ่งเป็นหอคอยโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน

พิกัด: Riquewihr map

Riquewihr5

Riquewihr1

Riquewihr3

Riquewihr4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต