เวนิซออกเครื่องมือรายงานความหนาแน่นของผู้คนในแต่ละพื้นที่แบบ real time

หลังจากมีกระแสกดดันในเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่หนาแน่นมากจนเกินไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดทางการเมืองเวนิซ เมืองท่องเที่ยวชื่อก้องโลกของอิตาลีก็ได้ผ่านมาตรการขั้นต้นสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการคิดค้นเครื่องมือรายงานความหนาแน่นของผู้คนในแต่ละพื้นที่สำคัญของเมืองแบบ real time เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับทราบว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างที่คนแน่นและไม่สมควรที่จะเข้าไป ณ ตอนนั้น

เครื่องมือดังกล่าวทำงานโดยนับจำนวนคนที่เดินผ่านและยังอยู่ในบริเวณนั้นๆ แบบนาทีต่อนาทีซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตอนในของเมืองเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สะพาน Rialto, จัตุรัส San Marco และสะพาน Calatrava โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบ real time ทางออนไลน์ได้บนหน้าเว็บไซต์ทางการของเมือง

ทางการเมืองเวนิซยังออกแบบแผนที่เมืองแบบใหม่ที่แสดงสถานที่น่าสนใจอื่นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยนิยม พร้อมทั้งข้อมูลการเดินทางเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งช่วยให้เกิดการกระจายความหนาแน่นในเขตเมือง นอกจากนี้ยังมีการรายงานเกี่ยวกับห้องพักที่ว่างอยู่ในเมืองเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจที่ระบุว่าปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากจนเกินไปทำให้ความสุขของชาวเมืองลดลงและ
ตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่อื่นมากขึ้น เมื่อปีที่แล้วทางการเมืองเวนิซจึงต้องพยายามออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการต่อต้านสังคม อาทิ การเพิ่มจำนวนตำรวจประจำการตามถนน ผลักดันโครงการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงแผนที่ที่ให้ข้อมูลเรื่องห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น

ที่มา: lonelyplanet.com