Ravadinovo Castle ปราสาทเทพนิยายอันร่มรื่นแห่งบัลกาเรีย

ปราสาทอันงดงามราวกับในเทพนิยายนามว่า Ravadinovo Castle ปราสาทแห่งหมู่บ้าน Ravadinovo บริเวณชานเมือง Sozopol เมืองท่าตากอากาศริมชายฝั่งทะเลดำในเขตจังหวัด Burgas ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Bulgaria

ปราสาทที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30,000 ตารางเมตรแห่งนี้ไม่ได้มีอายุเก่าแก่เหมือนรูปลักษณ์ภายนอก แต่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อนเท่านั้น โดยสร้างขึ้นด้วยหินเป็นหลักให้มีลักษณะคล้ายปราสาทโบราณในช่วงยุคกลาง รอบบริเวณปราสาทมีพื้นที่สวนหย่อมอันร่มรื่นที่ประดับตกแต่งด้วยไม้เลื้อย ส่วนด้านหน้าเป็นบ่อน้ำซึ่งมีสะพานข้าม ปัจจุบันปราสาทดังกล่าวเปิดให้เข้าชมได้โดยด้านในมีห้องแสดงผลงานศิลปะ ห้องเก็บไวน์ และห้องโถงขนาดใหญ่อีกหลายห้อง

พิกัด: Ravadinovo Castle map

Ravadinovo Castle2 - Ravadinovo Castle ปราสาทเทพนิยายอันร่มรื่นแห่งบัลกาเรีย Ravadinovo Castle3 - Ravadinovo Castle ปราสาทเทพนิยายอันร่มรื่นแห่งบัลกาเรีย Ravadinovo Castle4 - Ravadinovo Castle ปราสาทเทพนิยายอันร่มรื่นแห่งบัลกาเรีย

Ravadinovo Castle5 - Ravadinovo Castle ปราสาทเทพนิยายอันร่มรื่นแห่งบัลกาเรีย Ravadinovo Castle6 - Ravadinovo Castle ปราสาทเทพนิยายอันร่มรื่นแห่งบัลกาเรีย

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต