Rabati Castle ปราสาทป้อมปราการโบราณอันยิ่งใหญ่แห่งจอร์เจีย

แนวป้อมปราการและปราสาทสุดอลังการนามว่า Rabati Castle แห่งเมือง Akhaltsikhe หรือที่มีชื่อเดิมว่า Lomisa เมืองเล็กๆ ในแคว้น Samtskhe-Javakheti ทางตอนใต้ของประเทศ Georgia ใกล้กับพรมแดนประเทศ Turkey

ปราสาทที่ด้านในประกอบด้วยอาคารหลายส่วนแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งล้อมรอบอาณาเขตด้วยแนวกำแพงหินที่ใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก โดยใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชาย Jakhely และครอบครัวจนถึงศตวรรษที่ 16 หลังจากตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออตโตมันและรัสเซีย ปราสาทดังกล่าวถูกละเลยจนอยู่ในสภาพทรุดโทรมก่อนที่ทางการจอร์เจียจะบูรณะขึ้นอีกครั้งเมื่อปี 2012 ด้านในอาณาเขตเขตปราสาทที่มีพื้นที่ 7 เฮคเตอร์ ประกอบด้วยอาคารหลากหลายศิลปะผสมกันโดยมีทั้งโบสถ์ มัสยิด และศาสนสถานของยิว

พิกัด: Rabati Castle map

Rabati Castle1 Rabati Castle4 Rabati Castle6

Rabati Castle2 Rabati Castle5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต