Punakha Dzong อดีตป้อมปราการหลวงในเมืองหลวงเก่าแห่งภูฏาน

ความงดงามของป้อมปราการ Punakha Dzong หรือ Pungtang Dechen Photrang Dzong ป้อมปราการแห่งเมือง Punakha เมืองหลวงเก่าของประเทศ Bhutan

ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าเป็นจุดที่แม่น้ำ Po Chu และแม่น้ำ Mo Chu ไหลมาบรรจบกันพอดีแห่งนี้ประกอบด้วยหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น พระตำหนัก ศาลาว่าการของเมือง โบสถ์ และวิหาร ซึ่งประดิษฐานในป้อมปราการนี้ถึง 21 แห่ง และมีภิกษุสามเณรจำพรรษามากกกว่า 6,000 รูป ในอดีตพูนาคาซองเป็นที่ทำการของรัฐบาล แต่เมื่อย้ายเมืองหลวงไปที่เมือง Thimphu แล้ว สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาวเนื่องจากมีสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศ

พิกัด: Punakha Dzong map

Punakha Dzong2

Punakha Dzong3

Punakha Dzong4

Punakha Dzong5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต