Porvoo เมืองโบราณสุดน่ารักใกล้กรุงเฮลซิงกิ

บ้านเรือนในเขตเมืองเก่าของ Porvoo 1 ใน 6 เมืองที่เกิดขึ้นช่วงยุคกลางของประเทศ Finland บริเวณเมืองเก่าของเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ห่างจากกรุง Helsinki ไปทางตะวันออก 50 กิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Porvoo โดยรายล้อมด้วยอาคารไม้ยุคกลางหลากสีซึ่งเคยถูกเสนอชื่อเป็นเขตมรดกโลก

นอกจากนี้ Porvoo Cathedral โบสถ์อิฐที่สร้างขึ้นในยุคกลางเช่นกันก็เป็นอีกจุดสำคัญของย่านเมืองเก่าแห่งนี้ พื้นที่
ดังกล่าวมีอีกชื่อหนึ่งว่า Gamla Stan ซึ่งแปลว่า “เมืองเก่า” ในภาษาสวีดิช เนื่องจากสวีเดนเคยปกครองเมืองแห่งนี้มาอย่างยาวนาน ปัจจุบันผู้คนส่วนมากภายในเมืองจึงใช้ภาษาสวีดิชในการสื่อสาร

พิกัด: Porvoo map

Porvoo3

Porvoo2

Porvoo1

Porvoo5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต