Porto Venere เมืองมรดกโลกสีสันเลิศแห่งอิตาเลียนริเวียร่า

บ้านเรือนสีสันสดใสริมชายฝั่งอิตาเลียนริเวียร่าของเมือง Porto Venere เมืองเล็กๆ ในเขตจังหวัด La Spezia แห่งแคว้น Liguria ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ Italy เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของแหลมเล็กๆ แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองริมชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงเหนือของดินแดนมะกะโรนีที่โดดเด่นด้วยบ้านเรือนสีฉูดฉาด นอกเหนือจาก 5 หมู่บ้านในกลุ่ม Cinque Terre อันโด่งดัง

เมืองดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เพราะด้วยความทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยคาดว่ามีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล นอกชายฝั่งทะเลของเมืองนี้เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นอีกอาชีพหลักของชาวเมืองนอกเหนือจากการท่องเที่ยว

พิกัด: Porto Venere map

Porto Venere2 - Porto Venere เมืองมรดกโลกสีสันเลิศแห่งอิตาเลียนริเวียร่า
Porto Venere3 - Porto Venere เมืองมรดกโลกสีสันเลิศแห่งอิตาเลียนริเวียร่า
Porto Venere5 - Porto Venere เมืองมรดกโลกสีสันเลิศแห่งอิตาเลียนริเวียร่า
Porto Venere6 - Porto Venere เมืองมรดกโลกสีสันเลิศแห่งอิตาเลียนริเวียร่า
Porto Venere7 - Porto Venere เมืองมรดกโลกสีสันเลิศแห่งอิตาเลียนริเวียร่า
Porto Venere1 - Porto Venere เมืองมรดกโลกสีสันเลิศแห่งอิตาเลียนริเวียร่า

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต