Pont-en-Royans ชุมชนเล็กๆ บนแนวหน้าผาเลียบแม่น้ำแห่งฝรั่งเศส

สภาพบ้านเรือนอันเก่าแก่ในเขตชุมชน Pont-en-Royans ชุมชนในเขตการปกครอง Grenoble แห่งจังหวัด Isère ในแคว้น Rhône-Alpes ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส

ชุมชนขนาดเล็กที่มีอาณาเขตเพียงประมาณ 3 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขา Isère บริเวณปากทางเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ Vercors Regional Natural Park ใกล้กับตำแหน่งที่แม่น้ำ Bourne กับแม่น้ำ Vernaison ไหลมาบรรจบกัน ทำให้ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ทรัพยากรน้ำ ชุมชนดังกล่าวมีชื่อเสียงจากบ้านเรือนโบราณยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่งเรียงรายตามแนวหน้าผาขนานไปกับแนวแม่น้ำ

พิกัด: Pont-en-Royans map

Pont-en-Royans2 Pont-en-Royans3 Pont-en-Royans4 Pont-en-Royans5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต