Pitons ภูเขาไฟคู่สัญลักษณ์สำคัญของประเทศ St. Lucia ในทะเลแคริบเบียน

ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟ Pitons ภูเขาไฟริมชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ St. Lucia เกาะในทะเลแคริบเบียน ภูเขาไฟที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศแห่งนี้ประกอบไปด้วย 2 ยอดสำคัญ ได้แก่ Gros Piton ซึ่งมีความสูง 771 เมตร และ Petit Peton ซึ่งสูง 743 เมตร

รอบบริเวณภูเขายังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แร่ธาตุ ป่าไม้ พืชพรรณ และสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งแนวประการังนอกชายฝั่งที่เป็นสถานที่ดำน้ำยอดนิยม ภูเขาไฟดังกล่าสามารถปีนขึ้นไปสู่ยอดได้ไม่ยากเย็นนัก โดยยอด Gros Piton มีไกด์ทัวร์ที่จะพาขึ้นไป ส่วนยอด Petit Peton ไม่มีการสร้างศูนย์ต้อนรับ แต่ก็สามารถปีนขึ้นไปได้ไม่ลำบากเช่นกัน

พิกัด: Pitons map

Pitons2 Pitons3 Pitons4

Pitons1

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต