Orava Castle ปราสาทเพชรเม็ดงามแห่งสโลวาเกียที่รอวันเจียระไน

ปราสาทที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ Slovakia นามว่า Oravský hrad หรือ Orava Castle ปราสาทในแคว้น Orava ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือแม่น้ำชื่อเดียวกับแคว้น ทางตอนเหนือของประเทศ

ปราสาทที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ด้วยสไตล์โรมาเนสก์ผสมโกธิคแห่งนี้มีชื่อเสียงจากการเป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องในช่วงต้นศตวรรษ 20 โดยส่วนมากจะถูกนำเสนอว่าเป็นปราสาทในแคว้น Transylvania ของประเทศ Romania ปราสาทดังกล่าวได้รับการแปลงโฉมครั้งใหญ่ช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดยเปลี่ยนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
เรเนสซองส์ผสมกับนีโอโกธิค

ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับแคว้น Orava ไว้ทั้งหมด และได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

พิกัด: Oravský hrad map

Orava Castle2

Orava Castle3

Orava Castle4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต