ประเทศที่คนไทยสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

บทความนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องใช้วีซ่า ลองไปดูกันเลยครับว่ามีประเทศอะไรกันบ้าง (อัพเดทล่าสุดสิงหาคม 2559)

รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 1. Cambodia 14 days
 2. Brunei 14 days
 3. Bahrain 14 days
 4. Japan 15 days
 5. Philippines 30 days
 6. Laos 30 days
 7. Vietnam 30 days
 8. Malaysia 30 days
 9. Singapore 30 days
 10. Myanmar 14 Days
 11. Hong Kong 30 days
 12. Macau 30 days
 13. Maldives 30 days
 14. Seychelles 30 days
 15. South Africa 30 days
 16. Mongolia 30 days
 17. Turkey 30 days
 18. Russia 30 days (ถ้าอยู่เกิน 7 วัน ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์กงศุลของรัสเซีย มิฉะนั้นตอนขาออกประเทศจะถูกปรับเงิน แต่ส่วนมากถ้านอนตามโรงแรมเขาจะลงทะเบียนให้)
 19. Vanuatu 30 days
 20. Indonesia 30 days
 21. South Korea 90 days
 22. Argentina 90 days
 23. Brazil 90 days
 24. Chile 90 days
 25. Ecuador 90 days
 26. Fiji 4 months
 27. Panama 180 days
 28. Peru 90 days
 29. Georgia 30 days
 30. Haiti 90 days
 31. Cook Island 31 Days
 32. Niue 30 Days
 33. Taiwan 30 Days

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต