สาธารณรัฐเช็กประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศแบบย่ออย่างเป็นทางการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ทางการประเทศสาธารณรัฐเช็กได้ประกาศบังคับใช้ชื่อประเทศสำหรับเรียกสั้นๆ แบบใหม่อย่างเป็นทางการว่า “Czechia” (เช็กเกีย) ภายหลังได้รับการรับรองจาก Permanent Committee on Geographical Names (PCGN) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ชื่อในผลิตภัณฑ์และทีมกีฬาที่ชื่อเดิมนั้นยาวและซับซ้อนเกินไป

หลังจากสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียแยกตัวออกมาจากอดีตประเทศ Czechoslovakia (เชคโกสโลวาเกีย) เมื่อปี 1993 ประเทศสาธารณรัฐเช็กก็มีแต่ชื่อเรียกประเทศแบบเต็มว่า Czech Republic เพราะไม่สามารถเรียกชื่อย่อแค่ Czech ได้ เนื่องจากคำนี้เป็นคำขยายนาม ไม่ใช่คำนามแต่อย่างใด

ความจริงแล้ว รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กได้ลงความเห็นอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อประเทศแบบย่อใหม่เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องรอให้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเสียก่อน

สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ต่อจากนี้ไม่ต้องเรียกชื่อเต็มของประเทศนี้ตลอดเวลาแล้ว แต่สามารถเรียก Czechia แทนได้อย่างสากล โดยชื่อประเทศแบบเต็มยังคงใช้ Czech Republic เช่นเดิม ถ้าให้เข้าใจได้ง่ายก็เหมือนกับที่เรียกประเทศฝรั่งเศสสั้นๆ ว่า France แต่เรียกเต็มๆ ว่า French Republic นั่นเอง

คำว่า “Czechia” นี้เป็นการเปลี่ยนชื่อเรียกประเทศในภาษาอังกฤษ โดยในภาษาอื่นๆ ก็มีการเรียกชื่อประเทศต่างกันไป เช่น ในภาษาเยอรมันเรียกประเทศสาธารณรัฐเช็กว่า Tschechien ในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า Tchequie ซึ่งทั้งหมดแปลมาจากว่าคำว่า “Cesko” ในภาษาเช็ก

อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วนก็แสดงอาการไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้ชื่อย่อแบบใหม่ในครั้งนี้เพราะอาจไปคล้ายกับชื่อ Chechnya เขตปกครองตนเองของรัสเซีย รวมทั้งบางส่วนยังมองว่าชื่อนี้ไม่สามารถเป็นตัวแทนของผู้คนทั้งประเทศที่ในประวัติศาสตร์มาจากอาณาจักร Moravia และ Silesia ได้อย่างเหมาะสมเท่าใดนัก

Prague2 - สาธารณรัฐเช็กประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศแบบย่ออย่างเป็นทางการ

Český Krumlov - สาธารณรัฐเช็กประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศแบบย่ออย่างเป็นทางการ

Tyn Church - สาธารณรัฐเช็กประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศแบบย่ออย่างเป็นทางการ

ที่มา: independent.co.uk