Nesvizh Castle ปราสาทสไตล์บาโรคที่เป็นมรดกโลกชิ้นสำคัญของเบลารุส

Nesvizh Castle หรือ Niasvizh Castle (Нясвіжскі замак) ปราสาทที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ Belarus ตั้งอยู่ที่เมือง Nesvizh เขตจังหวัด Minsk ทางตอนกลางของประเทศ

ปราสาทซึ่งเริ่มก่อสร้างขึ้นในสไตล์เรอเนสซองส์-บาโรคตั้งแต่ปี 1582 เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์ Radziwiłł แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1994 โดยได้ชื่อว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาโรคชิ้นแรกในดินแดนฝั่งตะวันออกของยุโรป รวมทั้งในส่วนโบสถ์ที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1587 ถึง 1603 ยังได้รับการขนานนามให้เป็นมหาวิหารแห่งที่สองของโลกที่ตกแต่งด้านนอกด้วยศิลปะแบบบาโรคต่อจากมหาวิหาร Chiesa del Gesù แห่งกรุงโรม

พิกัด: Nesvizh Castle map

nesvizh-castle2 nesvizh-castle3 nesvizh-castle4

nesvizh-castle1

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต