หอสมุดแห่งชาติแนวอวกาศไม่เหมือนใครกลางเมืองหลวงของเบลารุส

ความสวยงามไม่เหมือนที่ใดของ National Library of Belarus (Нацыянальная бібліятэка Беларусі) อาคารหอสมุดแห่งชาติ Belarus ใจกลางกรุง Minsk เมืองหลวงของประเทศ

อาคารที่สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1922 แห่งนี้นับเป็นหนึ่งในอาคารสัญลักษณ์สำคัญของเบลารุส โดยเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อปี 2006 อาคารหลังใหม่ที่ออกแบบโดย Mihail Vinogradov และ Viktor Kramarenko นี้ได้สร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์ซึ่งนับเป็นหอสมุดที่มีขนาดใหญ่ลำดับที่ 3 ในเครือสหภาพโซเวียต รองจากที่กรุง Moscow และ St. Petersburg โดยประกอบด้วยทั้งหมด 22 ชั้น หนังสือและสื่อมัลติมีเดียรวมกว่า 8 ล้านชิ้น และรองรับนักอ่านได้ถึง 2,000 คน

พิกัด: National Library of Belarus map

National Library of Belarus2

National Library of Belarus3

National Library of Belarus4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต