Namur เมืองป้อมปราการริมแม่น้ำอันงดงามแห่งเบลเยียม

ทัศนียภาพแนวย้อนยุคของเมือง Namur เมืองหลวงของจังหวัดชื่อเดียวกันแห่งแคว้น Wallonia ทางตอนกลางของประเทศ Belgium

เมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Sambre และ Meuse ทำให้กุมความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มาตั้งแต่อดีต โดยเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญตั้งแต่ยุคโรมัน เมืองดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวเพราะด้วยตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่กลางประเทศและความมีเสน่ห์เฉพาะตัวของเมือง โดยเหนือเขตเมืองมีแนวป้อมปราการขนาดใหญ่ตั้งอยู่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่สามารถมองลงมาเห็นวิวเมืองด้านล่างได้อย่างงดงาม

พิกัด: Namur map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต