Monte Brè หมู่บ้านกลิ่นอายอิตาเลียนบนเนินเขาริมทะเลสาบแห่งสวิส

ทัศนียภาพและบรรยากาศของหมู่บ้านเล็กๆ นามว่า Brè หมู่บ้านริมฝั่งทะเลสาบ Lugano ในเขตการปกครอง Brè-Aldesago แห่งรัฐ Ticino ทางตอนใต้ของประเทศ Switzerland ไม่ไกลจากชายแดนประเทศ Italy

หมู่บ้านที่มีผู้คนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันทางตะวันออกของภูเขา Monte Brè ซึ่งมียอดเขา Monte Boglia ความสูง 1,516 เมตรเป็นจุดสูงสุด ในเขตหมู่บ้านดังกล่าวมีชื่อเสียงจากบ้านเรือนสถาปัตยกรรมสไตล์ Ticinese ดั้งเดิม โดยยังคงประเพณีทำความสะอาดน้ำพุโบราณกลางเมืองซึ่งเรียกว่า “Lavatoio” ไว้จนถึงทุกวันนี้

พิกัด: Monte Brè map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต