Monsanto หมู่บ้านหินสุดน่ารักแห่งโปรตุเกส

สภาพด้านในของหมู่บ้าน Monsanto หมู่บ้านเล็กๆ บนเนินเขาซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง Serra da Estrela ทางตะวันออกของประเทศ Portugal

Monsanto4

หมู่บ้านที่ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการแห่งนี้โดดเด่นจากการที่บ้านเรือนสร้างอยู่ระหว่างช่องเขา โดยบ้านบางหลังสร้างอยู่ใต้ก้อนหินขนาดใหญ่อย่างแนบเนียน เมื่อปี 1938 หมู่บ้านดังกล่าวได้รับการโหวตจากประชาชนในประเทศให้เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นท้องถิ่นโปรตุกีสมากที่สุดซึ่งยังคงสามารถรักษาสภาพบ้านเรือนที่เป็นตรอกซอกซอยแคบๆ ลัดเลาะไปมาได้จนถึงทุกวันนี้

การเดินทางมายังหมู่บ้านดังกล่าวโดยบริการรถสาธารณะนั้นค่อนข้างลำบาก ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือการเช่ารถขับต่อมาจากเมืองใกล้เคียงอย่าง Serra da Estrela นั่นเอง

พิกัด: Monsanto map

Monsanto1

Monsanto3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต