Monastery of Tatev สำนักบวชโบราณอันทรงคุณค่าบนหุบเหวลึกแห่งอาร์เมเนีย

บรรยากาศดุจเทพนิยายแห่ง Monastery of Tatev (Տաթև) สำนักนักบวชในเขตหมู่บ้าน Tatev ในจังหวัด Syunik ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Armenia

สำนักนักบวชศิลปะแบบอาร์เมเนียนที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 แห่งนี้ตั้งอยู่บนปลายสุดของแนวหน้าผาเหนือแม่น้ำ Vorotan โดยมีบทบาทสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ต่อชาวอาร์เมเนียมาอย่างยาวนาน

ในช่วงศตวรรษที่ 14-15 สำนักนักบวชแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดของอาร์เมเนีย โดยมีสอนทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ ศาสนา รวมทั้งปรัชญา ในปี 2010 ทางการได้ผุดโปรเจ็คสร้างรถกระเช้าสายลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกชื่อว่า “Wings of Tatev” ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 5,750 เมตร เพื่อขึ้นมายังสำนักนักบวชดังกล่าวและสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว

พิกัด: Tatev monastery map

monastery-of-tatev2 monastery-of-tatev3 monastery-of-tatev4 monastery-of-tatev5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต