Monastery of Geghard สำนักบวชโบราณมรดกโลกกลางหุบเขาแห่งอาร์เมเนีย

ทัศนียภาพที่แวดล้อมด้วยภูเขาสูงบริเวณ Monastery of Geghard สำนักนักบวชโบราณในเขตจังหวัด Kotayk ทางตอนกลางของประเทศ Armenia สำนักนักบวชที่ชื่อมีความหมายตามภาษาท้องถิ่นว่า “แท่งหอก” แห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 แต่มีการสร้างใหม่ครั้งใหญ่เมื่อปี 1215 ด้วยการขุดเจาะบางส่วนเข้าไปในภูเขา ทำให้ล้อมรอบทุกทิศทางด้วยภูเขา สำนักนักบวชดังกล่าวเป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งของอาร์เมเนียซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่มรดกโลกจากความเก่าแก่ งดงาม และการก่อสร้างอันน่ามหัศจรรย์

พิกัด: Monastery of Geghard map

Monastery of Geghard2 Monastery of Geghard3 Monastery of Geghard4 Monastery of Geghard5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต