เงาสะท้อนธรรมชาติสุดงดงามแห่งทะเลสาบ Misurina

ภาพสะท้อนผิวน้ำอันงดงามบริเวณทะเลสาบ Misurina หรือ Lago de Meśorìna ทะเลสาบตอนใต้ของแนวเทือกเขาแอลป์ ในเขตจังหวัด Belluno ในแคว้น Veneto ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ Italy

ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,754 เมตรจากระดับน้ำทะเลแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด 2.6 กิโลเมตร และมีความลึกเฉลี่ย 5 เมตร โดยรอบทะเลสาบเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ทสำหรับบำบัดรักษาโรคต่างๆ ทั้งหมดกว่า 10 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับผู้คนได้รวมกันถึงประมาณ 500 คน

ทะเลสาบดังกล่าวยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งประเภทความเร็วในกีฬาโอลิมปิกส์ฤดูหนาวปี 1956 ซึ่งนับเป็นครั้งสุดท้ายที่ใช้ลานน้ำแข็งตามธรรมชาติสำหรับการแข่งขันในโอลิมปิกส์ฤดูหนาว

พิกัด: Misurina Lake map

Misurina2

Misurina4

Misurina3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต