Mikulov แหล่งผลิตไวน์ชั้นยอดแห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทัศนียภาพของเมือง Mikulov เมืองโบราณในแคว้น South Moravian ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Czech Republic ติดกับพรมแดนประเทศ Austria

เมืองที่เป็นชุมชนใหญ่ของชาวยิวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 แห่งนี้มีชื่อเสียงจากการเป็นแหล่งผลิตไวน์สำคัญของประเทศเพราะด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ผสานกับความสามารถของชาวเมืองที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมเดินทางมาเพื่อชมไร่องุ่นและชิมไวน์รสชาติเยี่ยม ในเขตเมืองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอัน
โดดเด่นคือ Mikulov Castle ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาจุดสูงสุดของเมือง

พิกัด: Mikulov map

Mikulov2 Mikulov3 Mikulov4 Mikulov5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต