Masuleh เมืองน้ำแร่น้ำพุร้อนบนภูเขาสูงแห่งอิหร่าน

บ้านเรือตามแนวระดับของเมือง Masuleh หรือ Massulya เมืองหลวงของเขตการปกครอง Sardar-e Jangal แห่งเทศมณฑล Fuman ในเขตจังหวัด Gilan ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ Iran ห่างจากเมือง Rasht ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 60 กิโลเมตร

เมืองที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปีแห่งนี้ตั้งอยู่ตามแนวระดับของเขตภูเขา  Alborz ในระดับความสูงถึง 1,050 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยมีแม่น้ำ Masouheh-Rood-Khan ไหลผ่านด้านล่าง เมืองดังกล่าวยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้หนาทึบรอบบริเวณ และยังมีบ่อน้ำพุร้อนและน้ำแร่มากมายในเขตเมือง

พิกัด: Masuleh map

masuleh1 masuleh2 masuleh3 masuleh5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต