Marstrand เมืองท่าตากอากาศริมทะเลบอลติกแห่งสวีเดน

บรรยากาศของเมือง Marstrand เมืองชายทะเลในเขตการปกครอง Kungälv แห่งเทศมณฑล Västra Götaland ริมชายฝั่งทะเลบอลติก ทางตะวันตกของประเทศ Sweden

เมืองที่มีอาณาเขตทั้งหมดไม่ถึง 1 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้มีสถานะเป็นเมืองมาตั้งแต่ปี 1200 โดยเขตเมืองตั้งอยู่บนเกาะ Marstrandsön ที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ทางสะพาน ในช่วงศตวรรษที่ 18 เมืองดังกล่าวมีฐานะเป็นเมืองท่าเสรีซึ่งเปิดให้มีการค้าขายอย่างอิสระ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่พักผ่อนช่วงหน้าร้อน โดยมีกิจกรรมหลักเป็นการแล่นเรือใบซึ่งมีการจัดแข่งขันชิงแชมป์ของประเทศเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

พิกัด: Marstrand map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต