ความเรียบง่ายฉบับชนบทดัตช์ที่หมู่บ้าน Marken

ทัศนียภาพของบ้านไม้สไตล์ดัตช์โบราณที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแผ่นดินลักษณะเป็นคาบสมุทรนามว่า Marken แห่งเขตการปกครอง Waterland ในจังหวัด North Holland ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ Netherlands

อดีตเกาะในทะเลสาบ Markermeer ที่ปัจจุบันเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากการถมพื้นที่และตัดถนนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในภาคเหนือของประเทศ โดยโดดเด่นจากบ้านไม้แบบชาวประมงและความเรียบง่ายของวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต่อต้นศตวรรษที่ 20 คาบสมุทรดังกล่าวได้รับความสนใจมากจากทั้งนักโบราณคดี นักชาติพันธุ์วิทยา และนักมานุษยวิทยา ที่ต้องการศึกษาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้คนที่อาศัยในบริเวณนี้ซึ่งคาดการณ์ว่าเลือนหายไปตั้งแต่สังคมดัตช์ก้าวเข้าสู่ยุคโมเดิร์น

พิกัด: Marken map

Marken4

Marken3

Marken5

Marken1

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต