Mardīn เมืองโบราณยุคเมโสโปเตเมียที่ยังคงความเก่าขลังไม่เสื่อมคลาย

สภาพบ้านเรือนแบบ Artquids บริเวณเขตเมืองโบราณของเมือง Mardīn เมืองหลวงของจังหวัดชื่อเดียวกันทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Turkey ใกล้กับพรมแดนประเทศ Syria

เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับจุดกำเนิดของแม่น้ำ Tigris แห่งนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร Mesopotamia ในอดีต เขตเมืองเก่าดังกล่าวรายล้อมด้วยอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น มัสยิดกว่า 20 แห่ง สุสานโบราณของออตโตมัน และโบสถ์คริสต์อีก 10 แห่ง ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่บอกเล่าเรื่องราวของอดีตจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดี

พิกัด: Mardin map

Mardin2

Mardin5

Mardin4

Mardin3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต