12 พฤติกรรมไม่ควรทำขณะอยู่บนเครื่องบิน

เชื่อว่าทุกคนคงเคยขึ้นเครื่องบินแล้วต้องพบเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องหงุดหงิดหรือรำคาญใจจากพฤติกรรมของคนรอบข้างกันมาบ้าง เราไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเป็นปัจจัยภายนอก แต่เราเลือกหรือควบคุมที่จะไม่ทำพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นมารยาทพื้นฐานทั่วไปได้ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นต้องรู้สึกไม่ชอบแบบที่เราเคยรู้สึก 

 • พาดแขนลงที่วางแขนข้างที่นั่งทั้งสองข้าง
 • เปลี่ยนที่นั่งตั้งแต่เครื่องยังไม่ทันขึ้น
 • ถอดรองเท้าแล้วยื่นไปพาดเบาะข้างหน้า
 • เอนเบาะมากจนเกินไป
 • ไม่เอนเบาะขึ้นขณะถึงเวลารับประทานอาหาร
 • ใช้พื้นที่ในช่องเก็บของด้านบนมากจนคนอื่นไม่มีที่ใช้
 • เข้าห้องน้ำทุกชั่วโมงทั้งๆ ที่นั่งริมหน้าต่าง
 • ปล่อยเด็กวิ่งเล่นไปมาโดยไม่ดูแล
 • ไม่ได้อาบน้ำก่อนมาขึ้นเครื่อง
 • พูดคุยกันเสียงดังโดยเฉพาะเมื่อทุกคนกำลังนอนหลับ
 • ไม่ดูท่าทีว่าคนข้างๆ อยากคุยกับเราหรือไม่
 • ยื่นแขนหรือขาเกินออกมาตรงช่องทางเดิน
shutterstock 552467761 - 12 พฤติกรรมไม่ควรทำขณะอยู่บนเครื่องบิน