Malbork Castle ปราสาทมรดกโลกที่ได้ชื่อว่ามีอาณาเขตใหญ่โตที่สุดในโลก

Zamek w Malborku หรือ Marienburg Castle หรือ Malbork Castle สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำ Nogat คือปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของอาณาเขตแห่งเมือง Malbork ทางตอนเหนือของประเทศ Poland

ปราสาทที่สร้างขึ้นโดยอัศวิน Teutonic แห่งอาณาจักรปรัสเซียเมื่อปี 1274 เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของปรัสเซียใน
ดินแดนแถบบอลติก ยังพ่วงอีกรางวัลคือปราสาทที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เดิมทีปราสาทที่สร้างขึ้นเป็นลักษณะของป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อว่า Marienburg ที่หมายความว่า Mary’s castle ทำให้เมืองที่เกิดขึ้นรอบๆ ปราสาทนี้มีชื่อว่า Marienburg ไปโดยปริยาย นอกจากนี้ตัวอย่างที่ดีของความคลาสสิกในแบบฉบับปราสาท
ยุคกลางที่ใช้เวลาสร้างกว่า 130 ปีแห่งนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 1997 อีกด้วย

พิกัด: Malbork Castle map

Marienburg Castle2

Marienburg Castle3

Marienburg Castle4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต