เหตุผลหลักที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยว

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ถือพาสปอร์ตไทยหากต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในทวีปยุโรปจำเป็นต้องทำการขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งครอบคลุม 26 ประเทศทั่วยุโรป โดยเชื่อว่าหลายคนยังคงกังวลว่าจะถูกปฏิเสธวีซ่า เพราะนอกจากจะทำให้เสียทั้งเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังอาจส่งผลต่อการขอวีซ่าต่างๆ ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

Schengen zone map // www.bbc.com
Schengen zone map // www.bbc.com

ปกติแล้วไม่ว่ามีคนมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้นกี่คน ผมก็จะเน้นย้ำเรื่องความถูกต้องและชัดเจนของ
หลักฐานที่ทางแต่ละสถานทูตต้องการ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณา หากหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ได้วีซ่า

อ่านขั้นตอนการขอวีซ่าเชงก้นและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ขอวีซ่าเชงเก้นต้องทำยังไง

คราวนี้มาดูกันว่ามีเหตุผลใดบ้างที่สถานทูตต่างๆ มักใช้ในการบอกปฏิเสธการให้วีซ่าแก่เรา เพื่อที่จะสามารถอุดรอยรั่วและเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารเบื้องต้นเหล่านี้ได้

ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการเดินทางไป

เรื่องสำคัญในการเดินทางไปท่องเที่ยวหนีไม่พ้นเรื่องเงิน ใน statement ที่เรายื่นไป (ควรเป็นบัญชีเงินฝากแบบ
ออมทรัพย์) ควรมียอดเงินรวมอยู่อย่างต่ำหลายหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ต้องการไป โดยให้คำนวนคร่าวๆ คือ 1 วันเท่ากับ 10,000 บาท ไปกี่วันก็คูณเข้าไป ย้ำว่ายอดเงินเป็นขั้นต่ำ ถ้าแสดงมากกว่านี้ก็ได้ก็ควรเป็นอย่างยิ่ง

มีเงินเพียงพอ แต่เงินนั้นได้มาโดยไม่รู้ที่มาที่ไป

ยอดเงินในบัญชีมีมากเพียงพอก็จริง แต่ถ้าเราไม่สามารถบ่งชี้ที่มาที่ไปของเงินได้อย่างสมเหตุสมผลก็อาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้เช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว ในการยื่นแสดง statement เงินฝาก ควรมีการเคลื่อนไหวยอดเงินเข้าออกบ่อยครั้ง ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ มียอดเงินก้อนใหญ่โผล่เข้ามีทีเดียว

ข้อนี้เกี่ยวโยงถึงเรื่องหลักแหล่งสถานที่ทำงานของเรา จึงจำเป็นต้องมีใบรับรองจากที่ทำงาน ใบแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ หรือถ้าทำงานเป็นฟรีแลนซ์ก็ควรทำจดหมายอธิบายลักษณะงานที่ทำและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แต่ถ้ากำลังศึกษาอยู่ อาจแจ้งว่าใช้เงินจากสปอนเซอร์ซึ่งอาจเป็นพ่อแม่ก็ได้เช่นกัน

สปอนเซอร์ที่ออกค่าใช้จ่ายไม่น่าเชื่อถือหรือความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์ไม่น่าเชื่อถือ

ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปออกให้โดยสปอนเซอร์ เราต้องแสดงหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสปอนเซอร์นั้นมีตัวตนจริง เป็นบุคคลที่มีรายได้ชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้งหลักฐานแสดงคามสัมพันธ์ระหว่างเรากับสปอนเซอร์ว่ามีสถานะต่อกันเช่นไรต้องชัดเจน

แผนการเดินทางไม่ชัดเจน

การเดินทางไปเที่ยวจำเป็นต้องมีแผนการเดินทางยื่นไปด้วย โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าวันที่เท่าใดไปไหน อยู่กี่วัน แล้วไปไหนต่อ ซึ่งหลักฐานการจองโรงแรมต้องสอดคล้องกับแผนการเดินทางนั้น หากแผนที่ยื่นไปดูแล้วเป็นไปไม่ได้ เช่น พักอยู่ที่โรงแรมเดิมนับ 10 วัน ก็อาจเป็นเหตุให้ถูกปฏิเสธวีซ่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามแผนการเดินทางที่ยื่นไม่จำเป็นต้องบอกละเอียดถึงขนาดว่าในเมืองเที่ยวที่ไหน เดินทางระหว่างเมืองด้วยวิธีการใด

แต่ในกรณีที่มีผู้รับรองจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการมาให้ อาจไม่ต้องมีแผนการเดินทางที่แน่ชัดก็ได้ อย่างไรก็ตามจดหมายเชิญนั้นๆ ต้องออกโดยถูกต้องตามกฎของแต่ละเมืองหรือประเทศนั้น พร้อมระบุ
รายละเอียดต่างๆ อาทิ ชื่อผู้เชิญ ชื่อผู้ถูกเชิญ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่อยู่ที่จะไปพัก ช่วงวันที่ ให้ครบถ้วนทุกประการ

หนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุ

ปกติแล้วแทบทุกสถานทูตกำหนดให้พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น ดังนั้นหากไม่เป็นไปตามนี้ก็อาจไม่ได้วีซ่าตามที่ต้องการก็เป็นได้

นอกจากเหตุผลข้างต้น ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่เป็นปัญหาร้ายแรงเฉพาะบุคคล ซึ่งแน่นอนว่าต้องถูกปฏิเสธขอคำวีซ่าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การใช้เอกสารปลอม มีประวัติอาชญากรรม เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาก่อนและไม่สามารถหาหลักฐานมาหักล้างกับเหตุผลในการถูกปฏิเสธ รวมไปถึงเรื่องการไม่มีหลักฐานผูกพันธ์กับประเทศบ้านเกิดเพียงพอหรือเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนั่นเอง

shutterstock_251265466

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต