Lunenburg เมืองท่ามรดกโลกแห่งแคนาดาที่ยังคงกลิ่นอายแบบบริติชไม่เสื่อมคลาย

ทัศนียภาพบริเวณท่าเรือของเมือง Lunenburg เมืองในเขตเทศมณฑลชื่อเดียวกันแห่งจังหวัด Nova Scotia ทาง
ตะวันออกสุดของประเทศ Canada ห่างจากพรมแดนสหรัฐฯ ราว 90 กิโลเมตร

เมืองท่าสำคัญที่เป็นเขตมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี 1995 แห่งนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทร Fairhaven ริมชายฝั่งทางตะวันตกของอ่าว Mahone โดยเป็นชุมชนแรกๆ ที่ชาวสหราชอาณาจักรพยายามใช้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ในดินแดนแคนาดา ในเขตเมืองดังกล่าวโดดเด่นด้วยอาคารบ้านเรือนกลิ่นอายผสมผสานระหว่างบริติชกับท้องถิ่นดั้งเดิม ทำให้ทางการได้สงวนรักษาให้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญของประเทศ

พิกัด: Lunenburg map

lunenburg1 lunenburg3 lunenburg4 lunenburg5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต