Lukomir หมู่บ้านสุดห่างไกลที่มีเสน่ห์ตามฉบับบอสเนียฯ

บรรยากาศของหมู่บ้าน Lukomir หมู่บ้านในเขตการปกครอง Konjic ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศ Bosnia & Herzegovina

หมู่บ้านที่ในตำนานท้องถิ่นบอกเล่าว่าเป็นจุดกำเนิดมังกรบอสเนียแห่งนี้มีผู้ตั้งรกรากมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 14 -15 โดยตั้งอยู่บนเทือกเขา Bjelašnica ในระดับความสูง 1,495 เมตรจากระดับน้ำทะเล นับเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดของประเทศ รวมทั้งห่างไกลความเจริญมากที่สุดอีกด้วย

บ้านเรือนภายในหมู่บ้านที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องนี้สร้างขึ้นด้วยหินทั้งหมด โดยส่วนหลังคาใช้ท่อนไม้นำมาเรียงต่อกัน ทำให้แข็งแรงเพียงพอสำหรับรับมือเหตุพายุหิมะถล่มในช่วงฤดูหนาวได้

พิกัด: Lukomir map

Lukomir2

Lukomir3

Lukomir4

Lukomir5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต