Lower Slaughter อีกหมู่บ้านสุดคลาสสิกในเขต Cotswold แห่งอังกฤษ

บรรยากาศบ้านเรือนของ Lower Slaughter หมู่บ้านในเขต Cotswold แห่งแคว้น Gloucestershire ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจากเมือง Stow-on-the-Wold มาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 6.4 กิโลเมตร

หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Eye แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเขต Cotswold โดยโดดเด่นจากสิ่งก่อสร้างด้วยหินที่สามารถพบเห็นได้แทบทุกส่วน ในเขตหมู่บ้านดังกล่าวมีกังหันน้ำที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 เพื่อนำมาทำเป็นพลังงานไอน้ำในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมทั้งบ้านเรือนหินโบราณมากมายซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของประเทศจากทางการอังกฤษ

พิกัด: Lower Slaughter map

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต