สายการบินแห่งชาติโปแลนด์เตรียมเปิดเส้นทางตรงมายังไทย

สายการบิน LOT Polish Airlines ของประเทศโปแลนด์เตรียมเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงเทพกับกรุงวอร์ซอว์
เมืองหลวงของโปแลนด์เพื่อขยายตลาดเชื่อมยุโรป-อเมริกาและมุ่งหวังใช้ไทยเป็นศูนย์กลางเส้นทางเชื่อมต่อมายังประเทศต่างๆ ในเขตอาเซียน โดยจะเริ่มบินในช่วงปลายปีนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าผู้บริหารสายการบินแห่งชาติโปแลนด์ (LOT) สนใจที่จะใช้เมืองไทยเป็นฐานเพื่อขยายเส้นทางสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียนที่มีความสะดวกในการเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ

ในช่วงก่อนหน้านี้ สายการบิน LOT ได้เปิดทำการบินเป็นเที่ยวบินประจำหลายเส้นทางในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มาแล้ว ดังนั้นจึงแสดงความสนใจเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงวอร์ซอว์กับกรุงเทพฯ แบบรายวันเพื่อหวังกระตุ้นยอดจำนวนนักท่องเที่ยวระดับบนจากโปแลนด์ รวมถึงเปิดตลาดลูกค้าภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากทั้งสองประเทศมีข้อตกลงทางการบินระหว่างกันอยู่แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยว่าเบื้องต้นจะเปิดเส้นทางบินตรงในช่วงตารางบินฤดูหนาวปี 2560 โดยจะขอขยายข้อตกลงสิทธิการบินระหว่างไทยกับโปแลนด์ของเดิมที่กำหนดไว้ที่ 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ เป็น 7 เที่ยวต่อสัปดาห์ไปก่อนจนถึงก่อนตารางบินฤดูหนาวปี 2561 โดยใช้รูปแบบของเที่ยวบินร่วมหรือโค้ดแชร์ของสายการบินโปแลนด์ไปก่อน
จากนั้นจะแก้ไขข้อตกลงสิทธิทางการบินอย่างเป็นทางการเป็นวันละ 1 เที่ยวบินต่อวันหรือ 7 เที่ยวต่อสัปดาห์อีกครั้ง

ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) พิจารณาวางแผนที่จะทำการบินกรุงเทพฯ-วอร์ซอว์เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออก นอกเหนือจากที่การบินไทยเคยมีการเชื่อมต่อที่ประเทศเยอรมนีเพื่อเชื่อมต่อไปที่สหรัฐอเมริกา

ที่มา: posttoday.com, bangkokbiznews.com