Longyearbyen เมืองสีสันที่ได้ชื่อว่าตั้งอยู่เหนือสุดของโลก

บ้านเรือนสีสันสวยงามที่ตั้งขนานกันตามแนวเขาของเมืองที่ได้ชื่อว่าตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของโลกนามว่า Longyearbyen เมืองใหญ่ที่สุดบนกลุ่มเกาะ Svalbard กลุ่มเกาะโพ้นทะเลของประเทศ Norway ที่ตั้งอยู่ในเขตอาร์คติกทางตอนเหนือของประเทศ

Longyearbyen2

เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าว Isfjorden ทางตะวันตกของชายฝั่ง Spitsbergen แห่งนี้เป็นที่รู้จักครั้งแรกเมื่อปี 1926 ในนาม Longyear City โดยตั้งชื่อตาม John Munroe Longyear เจ้าของธุรกิจเหมืองแร่ในเขตอาร์คติกซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรก เมืองดังกล่าวถูกใช้ทำเหมืองแร่เป็นเวลาหลายทศวรรษจนมีผู้อยู่อาศัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปัจจุบันกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างของกลุ่มเกาะแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น สาธารณูปโภค การศึกษา วัฒนธรรม การคมนาคมทั้งทางบก ทะเล และอากาศ

พิกัด: Longyearbyen map

Longyearbyen1

Longyearbyen3

Longyearbyen4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต